Bankructwo- gdzie zostaje wpisbankructwo bardzo często kojarzy mnie się z amerykańskimi filmami, w których główny bohater walczy z życiowymi przeciwnościami i ogłasza plajtę. Po naszym kontekście jest to w zasadzie zbieżne określenie, ale dotyczy upadłości konsumenckiej, czyli instytucji prawnej, jaka została wprowadzona do naszego systemu prawnego stosunkowo w ostatnim czasie. Jest to o tak wiele ważne, że takie bankructwo może być ogłoszone przez osobę prywatą po uprzednim przejściu całej procedury sądowej. W pierwszej kolejności kojarzy się to ze złożeniem wniosku w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce odbioru osoby przekredytowanej. Opłata od momentu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi zaledwie 30 zł.

Dzięki temu spośród takiego rozwiązania mogą wykorzystać osoby słabo zarabiające a jak się okazuje przy gronie dłużników jest tego rodzaju osób dość sporo. Kolejnym krokiem, jeżeli interesuje naszą firmę bankructwo jest sporządzenie wyczerpującego uzasadnienia (generalnie możemy to uczynić samodzielnie, ale eksperci z branży finansowej zalecają, żeby zrobił to prawnik po osobie rady prawnego lub adwokata, dzięki temu zwiększają się nasze szanse w powodzenie całej procedury). Konkluzja powinien zawierać takie wiadomości jak przyczyny naszego obciążenia, informacje o posiadanym majątku, uzyskiwanym dochodzie, stanie bliskich i kosztach miesięcznego utrzymania. Po wstępnej pozytywnej woli sąd przydziela nam osobę syndyka, który przygotowuje plan spłaty wierzycieli i kontroluje czy fakty przedstawione we wniosku mają odzwierciedlenie po rzeczywistości.
upadłość konsumencka to instytucja stosunkowo nowa w polskim prawie upadłościowym. Konieczność jej wprowadzanie była postulowana przez wiele czasy przez praktyków i teoretyków polskiego prawodawstwa. W naszym momencie po wprowadzonej w ostatnim czasie nowelizacji upadłość konsumencka jest jeszcze bardziej dostępna dla przeciętnego Kowalskiego, który ma poważne problemy ze spłatą swoich zaciągniętych deklaracji. Kwestią podstawową jest fakt, że dana osoba popadła w stan niewypłacalności jak i również nie wydaje się być w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań. Pozostałym czynnikiem jest okoliczność jak doszło do powstania danego stanu niewypłacalności.

Zasadnicza wydaje się, bowiem różnica między osobowością, która bezwiednie zaciągała kredyty na zachcianki życiowe (np. nowy telewizor plazmowy służące do salonu albo egzotyczne wczasy w tropikach) od jednostki, która w efekcie np. wypadku samochodowego została inwalidą, otrzymała niewielką rentę i nie zaakceptować może spłacać zaciągniętych długów. upadłość konsumencka jest szansą na powrót do normalnego istnienia bez komorników i natarczywej windykacji. W tym czasie złożenie wniosku o anons upadłości konsumenckiej łączy się z pokryciem kosztów sądowych w wysokości tylko 30 zł (wcześniej było to aż tysiąc złotych). Dlatego też osób, które skorzystały wraz z takiego rozwiązania jest spośród każdym miesiącem w naszym kraju coraz więcej.

upadłość konsumencka w Polsce to niezwykle interesujący sprawa i to z kilku zasadniczych przyczyn. Jak jakikolwiek poważny artykuł zaczniemy być może od początku. Jak sytuacja wyglądała przed wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego naszej instytucji przyjaznej konsumentom zaś nie była to sprawa bynajmniej wesoła. Należy zdać sobie sprawę z tego, że jeszcze kilka czasów temu osoba, która popadała w poważne tarapaty pieniężne tzn. z uwagi dzięki utratę pracy lub znaczną chorobę nie mogła spłacać w terminie zaciągniętych przez siebie zobowiązań. W takich okolicznościach droga do wegetacji finansowej była bardzo nieskomplikowana.

Najpierw etap windykacyjny, czyli osoby zatrudnione w banku dzwonią do klientów niespłacających swoich rat w okresie i naciskają na wpłatę nawet dowolnych kwot, wielu spraw z tego etapu przechodzi do kolejnego etap tj. wypowiedzenia umowy, skierowania sprawy do sądu i uzyskania przez bank prawomocnego nakazu zapłaty. Jeżeli po dalszym ciągu nie dokonujemy spłat nasza sprawa trafia do komornika. Komornik absorbuje nasze cenne ruchomości (np. konsolę do gier video), część wynagrodzenia lub pobieranego świadczenia z Zakładu Polis Społecznych. Na typ etapie zaciągnięte kredyty były w tej chwili praktycznie nie do spłacenia. Osoby mające komornika „ w karku” uchylały się od momentu spłacania zobowiązań i przechodziły do tzw. szarej tereny tj. w obawie zanim większym zajęciem komorniczym pracowały „na czarno” a formalnie figurowały, jako osoby bezrobotne. upadłość konsumencka w Polsce po części rozwiązuje ten problem. Ustawodawca wyszedł, bowiem z prostego założenia, że osoba zadłużona, która realnie nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań musi otrzymać drugą szansę.

Przebieg zdarzeń się to poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej przed sądem. Aby tak się stało koniecznym staje się złożenie odpowiedniego wniosku. W jego treści uwzględniamy takie informacje jak wielkość posiadanego przez nas majątku, wielkość zadłużenia, wiadomości o tym jak dotarło do naszej niewypłacalności itd., Kiedy sąd podzieli przedłożoną przez nas argumentację wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Pozostaje nam przydzielona osoba syndyka, która bada czy tekst naszego wniosku pokrywa się ze stanem faktycznym. upadłość konsumencka w Polsce nie różni się zbyt od innych instytucji owego typu funkcjonujących z dużym powodzeniem w krajach Europy Zachodnich i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Konsumpcyjny wzór życia a można bez owijania w bawełnę powiedzieć, że życie na kredyt powoduje, że coraz więcej osób będzie korzystać wraz z tej instytucji prawnej. Jaka jest druga strona medalu upadłości konsumenckiej? Oczywiście było by zbyt pięknie gdyby nie miała żadnych minusów. Można powiedzieć, że najważniejszym z nich jest okoliczność, iż majątek posiadany przez osobę starającą się o upadłość konsumencka w Polsce może zostać zlicytowany. Wobec tego, jeżeli jesteśmy właścicielem nieruchomości np. mieszkania, domu lub działki może zostać w trakcie

bankructwo konsumenckie w minionym roku okazało się skutecznym narzędziem na pełne wyjście z pętli zadłużenia i problem finansowych. Nowelizacja prawa upadłościowego postulowana była już od wielu lat jednak dopiero stosunkowo nie dawno nasi parlamentarzyści dokonali zmiany, dzięki której już tysiące Polaków wyszło ze swoich długów. Problem z niespłaconymi zobowiązaniami jest, bowiem poważny. Według szacunków i raportu przygotowanego przez specjalistów z Biura Wiadomości Gospodarczej już około trzy mln osób zobowiązany (tj. takich, którzy podpisali umowę pożyczki lub kredytu) nie spłaca w terminie swoich długów. bankructwo konsumenckie umożliwia wyjście na finansową prostą.

W tym momencie każdy przeciętny Internauta może zadać wątpliwość jak dochodzi do inny faktycznie potwornie dużych zadłużeń, przecież jak można logicznie objaśnić sytuację, w której jednostka pobiera emeryturę, która raptem wynosi niewiele ponad tysiąc złotych a jej bieżące zadłużenie szacowane jest w ok. dwieście tysięcy złotych? Odpowiedzieć na tak postawione pytanie nie jest prosta jak i również wymaga kilku zasadniczych wyrażeń stosownego komentarza. W czołowej kolejności musimy zwrócić atencję, w jakiej formie zaciągane są zobowiązania. Mogą to być kredyty bankowe lub pożyczki w firmach pozbankowych. Kredyty bankowe są stonkowo tańsze a przez to łatwiejsze w spłacie (chyba, że są to kredyty zaciągnięte we frankach szwajcarskich, które jak wiadomo, bo nagłych zwyżkach stały się sporym problemem dla kredytobiorców). bankructwo konsumenckie to bardzo często ocalenie dla ludzi pogrążonych przy chwilówkach. Przykładowo w pewnej firmie, której praktyki możemy określić, jako realna lichwa w świetle obowiązującego uprawnienia pożyczka przedstawia się po ten sposób.

Pożyczkobiorca w podstawie umowy otrzymuje w rękę kwotę czterech tysięcy złotych, do tego doliczana wydaje się kwota ubezpieczenia czterech tyś złotych, odsetki, opłaty przygotowawcze etc. Wszystko to sprawia, że ogólna kwota do spłaty wynosi już kilkanaście tyś złotych. Jeżeli tego nie zaakceptować spłacamy dostajemy ponaglenia listowne i sms’owe (przykładowo wydatek jednego takiego wezwania to suma trzydziestu złotych). Jeżeli sprawa trafi już do komornika do doliczane będą kolejne narzuty finansowe tj. koszt zastępstwa procesowego, należności sądowe, koszty komornicze. Przy ten sposób zaciągnięta kwota pożyczki w wysokości czterech tysięcy złotych staje się de facto niespłacalna. Możemy, zatem łatwo wyobrazić samemu sytuacje, w której jednostka ma kilka takich pożyczek. Między innymi dla takich sytuacja zostało wprowadzone bankructwo konsumenckie. Instytucja prawna polegająca dzięki tym, że osoba zadłużona składa w sądzie właściwy wniosek (opłata w tymże przypadku wynosi zaledwie 30 zł). Kiedy sąd przychyla się do naszego morału zostaje nam przydzielony syndyk, który szacuje wartość posiadanego przez nas majątku jak i również ustala plan spłat zadłużenia, (choć nie jest to obligatoryjne). Wykonując sumiennie plan spłaty mamy szansę dzięki to, że w trakcie 2 do 3 lata nasze niespłacone zadłużenie ulegnie całkowitemu umorzeniu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Bankructwo- gdzie zostaje wpis”

Leave a Reply

Gravatar